Gala ProJuvenes

W naszych rękach znajduje się statuetka w kategorii Studenckie Innowacje dla łazika marsjańskiego Scorpio X. Najwyższe oceny przyznane przez jury i wszystkie Wasze oddane głosy dały nam pierwsze miejsce w tej kategorii!

Dostaliśmy się do finału również w kategorii Koło Naukowe. Niestety nie wygraliśmy, ale sam fakt dostania się do finałowej piątki najlepszych Kół Naukowych w Polsce to ogromny zaszczyt!