Artykuły w magazynie popularno-naukowym eXperyment

W kwietniu ukazało się czwarte wydanie magazynu popularno-naukowego eXperyment, a w nim aż dwa teksty, przygotowane przez naszych członków! Natalia Ćwilichowska przedstawiła perspektywy branży górnictwa kosmicznego, a Justyna Pelc opowiedziała o technologiach kosmicznych, które znajdują zastosowanie w codziennymżyciu.